Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1971 cdcf
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Ty mnie już oczywiście nie pamiętasz. A ja przez te wszystkie chwile nie przestawałem myśleć o Tobie.
— Marek Hłasko
Reposted fromTheInvisible TheInvisible vialegohouse legohouse
Tak Ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o Tobie we mnie...
— T.Konwicki
Reposted fromswojszlak swojszlak viatroubledmind troubledmind
Pierre’s library 
4820 bd26 500
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viabeltane beltane
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viapimpmyheart pimpmyheart
9586 dbc9 500
Reposted fromalmala almala viabutterbeer butterbeer
Odkryłem, że muszę mówić na tyle głośno, żebym mógł się słyszeć, gdyż jestem jedynym człowiekiem, który mnie dobrze rozumie.
— Salley Vickers – Twoje drugie ja
Reposted frompuella13 puella13 viazoozia zoozia
5866 9e14 500
Reposted frommgnd mgnd viainstead instead
6207 9097
Reposted fromsimple-heartedme simple-heartedme viazulu zulu
2747 7568 500
Reposted fromczekoczeko czekoczeko viazapachsiana zapachsiana
8660 14d9 500
mariaczi
Reposted fromnikotyna nikotyna viapsychoviolet psychoviolet
(...) miłość to naprawianie zamiast wyrzucania.
Reposted frompoppyseed poppyseed viamadadream madadream
6161 3b9c 500
5236 0eff
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaahuramazda ahuramazda
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viasentymenty sentymenty
6906 286b
Reposted fromincentive incentive viadzony dzony
4719 ab97
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viazulu zulu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl